Wednesday, 2 December 2015

contoh Surat Lamaran KerjaSurat Lamaran KerjaNomor             :                                                                          Bandung, September 2015
Lampiran         :                                                                                   Kepada Yth,
Perihal             : Permohonan Kerja                                                     
                                                                                                             di Tempat

                        Dengan Hormat,
                                   Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan kerja di ................................................................................. dan untuk keperluan  permohonan  ini saya sampaikan dengan hormat,data-data seperti di bawah ini:

                        a. Nama                                   : Sani xxxxxxxxxxx
b. Alamat                                : Kp. Pasir Angin Rt.01 / Rw.05
  Desa. Talun  Kec. Ibun
                        c. Tempat/Tanggal Lahir         : Garut,19 Maret 1991
                        d. Jenis Kelamin                      : Laki-Laki
                        e. Kebangsaan                         : WNI
                        f. Agama                                 : Islam
                        g. Pendidikan Terakhir            : S1
                        h. No. Hp                                : 085352200221 / 089675839332


                                   Selanjutnya besar harapan saya agar permohonan ini dapat dikabulkan Atas perhatian dan bantuannya yang berharga, saya ucapkan banyak terima kasih.
                                                                                          
                       Hormat Pemohon,                    (Sani xxxxxxxxxxxxxxxxx)0 comments:

Post a Comment